Blok č.8:  18. Júna 2019 - utorok o 15:00 hod. na štadióne FC Nitra